POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szaujemy czas naszych Klientów i pragniemy działać na ich rzecz. Musimy jednak szanować obowiązujące przepisy prawa, w tym zakresie ochrony danych osobowych. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),  informujemy, że:

 

  1. Oznaczenia Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest MGGM Gawryluk sp. j. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rynek Kościuszki 15A lok. 29, NIP: 542-340-15-07

Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Twoich danych osobowych jest możliwy poprzez podane e-maile: biuro.mggm@gmail.com, lub pod numerem telefonu: (0048) 790 444 815

 

  1. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

W przypadku kontaktu przez formularz, podajesz nam imię, nazwisko, numer telefonu lub adres email. W późniejszym czasie kiedy nawiązujesz z nami współpracę i dochodzi do zawarcia Umowy przekazujesz nam swoje imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, Pesel, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail). 

 

  1. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat? 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na działaniach marketingowych (tylko jeśli wyraziłeś na to zgodę) lub jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

 

  1. Czas przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas są usuwane, gdy ustają cele przetwarzania.

 

  1. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych? 

Twoje dane są z nami bezpieczne! Informujemy, że wdrożyliśmy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Twoich  danych osobowych. Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. 

 

  1. Komu możemy powierzyć Twoje dane?

MGGM Gawryluk sp. j. może współpracować z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji usług takich jak świadczenie usług notarialnych, księgowych, prawnych, banków, biór posrednictwa kredytowego, a także firm związanych z procesem budowlanym. Oznacza to, że nasi partnerzy uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych. Informujemy, iż nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

  1. W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami Użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie Użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, zmniejszy to jednak funkcjonalność witryny.

 

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.  Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy, świadczenia usług, czy wypełnienia innych celów, dla których zbieramy Pani/Pana dane.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

****

JUŻ CZAS NA TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

KONTAKT

MGGM Gawryluk spółka jawna

ADRES:

ul. Rynek Kościuszki 15 A lok.29 15-091 Białystok

NIP:

542-340-15-07

KRS:

0000841570

SPRZEDAŻ

Magdalena Gawryluk

sprzedaż mggm

BIURO

Maciej Gawryluk

biuro mggm

Mail

MGGM Gawryluk spółka jawna

ADRES:

ul. Rynek Kościuszki 15 A lok.29 15-091 Białystok

NIP:

542-340-15-07

KRS:

0000841570

SPRZEDAŻ

Magdalena Gawryluk

sprzedaż mggm

BIURO

Maciej Gawryluk

biuro mggm

© mggmdevelopment.pl All rights reserved. rprojekt.info